Cách Huỷ Telesafe Gắn Kết Với Tài Khoản


Cách huỷ telesafe là vấn đề đang rất nhiều người gặp phải chưa biết cách huỷ như thế nào vì muốn gắn kết 1 số điện thoại cho tài khoản khác nhưng gặp phải lỗi trùng sđt liên kết.


Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách huỷ telesafe gắn kết với tài khoản.

Để huỷ telesafe bạn truy cập vào ứng dụng, chọn menu, cài đặt và chọn huỷ gắn kết. Sau đó sẽ có mã xác nhận gửi về sđt bạn nhập mã vào để xác nhận huỷ.


Getting Info...

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.