Cách Huỷ Telesafe Gắn Kết Với Tài Khoản


Cách huỷ telesafe là vấn đề đang rất nhiều người gặp phải chưa biết cách huỷ như thế nào vì muốn gắn kết 1 số điện thoại cho tài khoản khác nhưng gặp phải lỗi trùng sđt liên kết.


Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách huỷ telesafe gắn kết với tài khoản.

Để huỷ telesafe bạn truy cập vào ứng dụng, chọn menu, cài đặt và chọn huỷ gắn kết. Sau đó sẽ có mã xác nhận gửi về sđt bạn nhập mã vào để xác nhận huỷ.


Post a Comment

Previous Post Next Post